Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło w oparciu o posiadane     koncesje z dnia 17.XI. 1998.


a) na wytwarzanie ciepła –Decyzja Prezesa URE WCC/623/404/U/2/98/KJ z późniejszymi zmianami.

b) na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Decyzja Prezesa URE PCC/651/404/U/2/98/KJ z późniejszymi zmianami.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej publikuje na stronie internetowej informacje dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2016 wyniosły:


- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 0%


- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%


- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%

Aktualności


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0