Obowiązująca taryfa dla ciepła.

Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Węzeł cieplny – zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu.

Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, jak również miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:

 • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami
 • odcięcia dopływu czynnika,
 • oczyszczania dopływającego czynnika,
 • zmiany parametrów czynnika,
 • kontroli bezpieczeństwa,
 • pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów)

Klasyfikacja

Klasyfikacja węzłów ciepłowniczych przedstawia się następująco:

 1. Podział z uwagi na sposób połączenia sieci zewnętrznej z instalacją wewnętrzną:
  • węzły bezpośrednie - dzielą się one na węzły bez zmiany parametrów i na węzły z transformacją parametrów, te ostatnie obejmują węzły hydroelewatorowe oraz zmieszania pompowego,
  • węzły pośrednie (wymiennikowe węzły cieplne);
 2. Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków:
  • węzły indywidualne,
  • węzły grupowe.
 3. Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji:
  • węzły jednofunkcyjne,
  • wielofunkcyjne.
 4. Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji:
  • węzły centralnego ogrzewania,
  • węzły centralnej ciepłej wody użytkowej,
  • węzły ciepła technologicznego.
 5. Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej:
  • węzły jednostopniowe,
  • węzły dwustopniowe.
 6. Podział ze względu na układ połączeń w węzłach wielofunkcyjnych po stronie sieciowej:
  • węzły równoległe,
  • węzły szeregowe,
  • węzły szeregowo-równoległe,
  • węzły szeregowo-szeregowe.
 7. Podział z uwagi na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł:
  • węzły zasilane wodą gorącą,
  • węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną.

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J.

Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

1 J = 1 N · m

Związek z mocą:

1 J = 1 W · s

Nazwa dżul pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Jamesa Joule'a.

Przeliczenie 1 dżula na inne jednostki pracy, energii i ciepła:

 

Jak oszczędzać ciepło?

1. Unikaj długotrwałego wietrzenia pomieszczeń. Długotrwałe wietrzenie powoduje nadmierne wychłodzenie, w efekcie zużyjemy dużo więcej energii – ciepła do ponownego ogrzania pomieszczenia. Efektywnym wietrzeniem możemy nazwać całkowite otwarcie okna na kilka minut.


2. Dbaj o stan swoich grzejników:


- nie zasłaniaj grzejników szafkami, sofami, ciężkimi grubymi zasłonami itp.


- dbaj o czystość grzejników, zabrudzenia na grzejnikach w znacznym stopniu ograniczają przepływ powietrza i zaburzają ich zdolność do rozprowadzania ciepła po pomieszczeniu.

 

3. 3. Korzystaj z darmowego ciepła – przy słonecznej pogodzie staraj się odsłaniać ciężkie, grube firanki i zasłony.

4.
4. W pomieszczeniach staraj się utrzymywać niezbyt wysoką temperaturę, optymalna to przedział miedzy 18°C a 22° C. Najlepszym rozwiązaniem będzie trzymanie się po środku tego przedziału. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu obniża samopoczucie, powoduje zwiększone powstawanie drobnoustrojów. 

           

5. Optymalizuj temperaturę w ciągu dnia. Nie ma potrzeby abyś ogrzewał puste mieszkanie kiedy jesteś w pracy-szkole. Ekonomiczne będzie obniżenie temperatury w tym czasie o kilka stopni. Zalecane jest również  nieznaczne obniżenie temperatury podczas snu. Poprawia to jakość i komfort snu. Pamiętaj  że każdy dodatkowy stopień w górę może generować nawet 5-7 % wzrost kosztów ogrzewania.

Dane firmy:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o

w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 20R

NIP 689-10-00-452

REGON 370232867

KRS 0000185271

Centrala:

Tel/fax 13 461 11 81

              13 461 11 82

              13 461 17 60

E-mail:

Sekretariat:  sekretariat@pecustrzyki.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Cioć

 

 

Wiceprezes Zarządu

mgr Marian Stebnicki

 

 

Księgowość:

Gł. Księgowy mgr Monika Chudy

Kadry/archiwum PPD Ustjanowa:

Tomasz Kołodziej

 

Dział Techniczny:

Kierownik  Ciepłowni:

mgr inż. Andrzej Dydak

 

Obsługa-SERWIS miasto

tel: 502 565 066

Obsługa KOTŁOWNIA

tel: 733 755 889

Formularz kontaktowy: